Dobrodošli na sajt Udruženja bahovih praktičara „Bahove Cvetne Esencije“

Ovo je sajt koji vam je potreban da biste se upoznali sa metodom dr Baha, a ujedno predstavlja i bazu podataka naših članova, bahovih praktičara.

Udruženje "Bahove cvetne esencije" je zvanično registrovano udruženje i podržava u svakom smislu svoje članove, bahove praktičare dajući im legitimitet. Svoje članstvo dopunjuje članovima koji imaju završenu adekvatnu edukaciju. Udruženje učestvuje u radu Srpskog lekarskog društva u Sekciji za tradicionalnu medicinu, a metoda je prepoznata u Zakonu o tradicionalnoj medicini.

Pratite nas

Facebook

Karakteristike metode

Bazični principi Metode dr Baha

Dr Bah je uložio sve napore da osmisli jednostavan, prirodan i, naravno, efikasan način lečenja. I u tome uspeo. Ostavio je za sobom potpun sistem koji nežno, nenasilno obnavlja unutrašnju ravnotežu ljudskog bića. Ova ravnoteža čini čoveka zadovoljnim i zdravim. Preparati se jednostavno koriste i mogu se kombinovanjem prilagoditi svim članovima porodice, bez obzira na uzrast i stanje u kome se nalaze. Bahovi preparati ne blokiraju niti umanjuju dejstvo drugih lekova koje osoba koristi paralelno sa ovim preparatima. Niti druge vrste lekova utiču na efikasnost Bahovih preparata. Ova metoda se u kliničkoj praksi koristi skoro 80 godina širom sveta. Jednostavnost metode svrstava je i u grupu „self help” sistema.

Osim jednostavnosti, još jedan princip je karakterističan za ovu metodu, a to je polazište svakog Bahovog praktičara (i generalno svih holističkih praktičara) da je pravi uzrok bolesti unutrašnji (emotivni i/ili mentalni) disbalans. Medicinski sistem dr Baha usmeren je na karakteristike individue, a ne na karkteristike bolesti i njene simprome.Svi mi u iskustvu imamo da nekoj našoj prehladi ili gripu prethodi promena raspoloženja: „nešto se osećam loše, kao da ću se razboleti“ ...

Dakle, pravi uzrok bolesti uzrokovan je konfliktom emotivne ili duhovne prirode duboko unutar našeg bića.

I zvanična medicina danas prihvata da je stres uzrok 50% - 70% svih obolenja. Psihoneuroimunologija, jedan od novijih domena klasične medicine istražuje odnos između mišljenja (mentalnog) i osećanja (emotivnog) i obolenja. Već je jasno da stres ( i unutrašnja neravnoteža kao reakcija na stres) leži u osnovi visokog krvnog pritiska, srčanih obolenja, moždanih udara, gojaznosti, migrena, astme, osteoporoze, dijabetisa, fizioloških promena koje se odražavaju na funkciji creva, krvotoka i tonusa mišića, problema sa disanjem, povećanja holesterola, povećanja kiselosti krvi.......

Bahove kapi nisu zamena za farmakološke preparate i medicinske intervencije, nego uporedo sa tim, radeći na pravom uzroku bolesti, doprinose potpunom i drfinitivnom izlečenju eliminišući našu sklonost da se razbolimo.

Unutrašnja emotivna ili/i mentalna neravnoteža otvara sklonost aka povredama i razbolevanju. Ova sklonost može postojati duže ili kraće vreme. Ali, u jednom momentu materijalizuje se u ozbiljnu povredu (sakaćenje, povredu glave, kičme, kukova...) ili u bolest. Postojanje bolesti ili povrede povratno utiče na naš unutrašnji mir dodatno ga remeteći. Tako se napravi začarani krug.

Biće jasnije ako ovaj princip predstavimo šemom:

Šema

Bahove kapi ne menjaju bazičnu ličnost. Oni omogućavaju da postanemo autentični i spontani, omogućavaju da razvijemo sve svoje potencijale u kapacitete. Drugim rečima da postanemo ono što nam naši potencijali pružaju.

Pošto Bahove kapi tretiraju naša osećanja (strah, povređenost, bes, tugu ...) i naša mentalna stanja ( nestrpljenje, pesimizam, bezvoljnost, dekoncentrisanost...), njihova korisnost i efikasnost aktuelna je danas isto kao i pre 80 godina.

Bahovi preparati su podeljeni u sedam grupa:

I Za one koji pate od straha – strahovi različitog intenziteta i porekla

II Za nesigurnost – različiti razlozi i i načini na koji se manifestuje nesigurnost

III Za usamljenost – različiti oblici izolacije od okruženja

IV Za one koji su odsutni duhom – različiti uzroci i načini na koji se manifestuje nedostatak interesovanja za aktuelna zbivanja

V Za one koji su preosetljivi na uticaje i ideje spolja – vrste preosetljivosti

VI Za utučenost i očaj – razliciti oblici depresije i neraspoloženja

VII Za one koji utiču i kontrolišu živote drugih – različiti motivi i različiti načini na koje osobe dominiraju svakodnevicom drugih ljudi.

Karakteristike metode

Preduslov za kvalitetan i zdrav život je, pre svega, mentalno zdravlje.
Dr Bah je smatrao da do nezadovoljstva i bolesti dolazi usled udaljavanja čoveka od sopstvene prirode, od onoga što on stvarno jeste. Kada živimo onako kako se od nas očekuje, to često može biti u suprotnosti sa nama samima, sa nasim autentičnim „JA“.

Kao posledica toga javlja se mentalna disharmonija, a potom i fizička bolest. Zato je osnovni zadatak lekara budućnosti da pomogne pacijentu da spozna sebe i svoje prepreke, svoje želje i očekivenja, kako bi mogao da živi u skladu sa samim sobom.

Inače, osnovna ideja dr. Baha i jeste bila da osmisli sistem lečenja koji će biti toliko jednostavan da svako može sam sebi da pomogne, i u tome je uspeo. Naravno, svaki terapeut prvo sam mora da prođe kroz ovaj proces učenja o sebi, a zatim da pomogne drugima lečeći ih ali istovremeno ih učeći kako da sami prepoznaju problem i odaberu pravi lek za svoje stanje. Iz ovoga proističe osnovni princip ove metode a to je samopomoć (self help), jer birajući lekove idemo ka samospoznaji. Tako učimo o sebi, o svojim reakcijama, osećanjima, strahovima.

Tokom života nailazimo na razne poteškoće, emocionalni problemi vremenom rastu, ređaju se sloj po sloj, i tako pokriju osnovni uzrok problema. Tako i lečenje mora biti slojevito. Može biti neprijatno odmah ići u dubinu, pogotovo ako osoba nije spremna da se odmah suoči sa tolikom promenom. Zato tretiramo samo ono što je na površini, ono što se trenutno jasno vidi. Kada to otklonimo pojaviće se sledeći sloj koji tretiramo, i tako sve do osnovnog uzroka problema. Zbog ovoga proces izlečenja duže traje ali je bezbolniji.

Treba imati u vidu činjenicu da su neke osobe pronašle način da se nose sa svojim problemima. Zato, pomoć treba ponuditi svakom ali ne insistirati ako neko odbije, jer je svako od nas odgovoran za sopstveni život.
Osnovna poruka ovog principa bi bila:

„Svi smo mi lekari, a uz pomoć ljubavi i sklada u našim bićima, sposobni smo da pomognemo svakom ko zaista želi zdravlje.”

Bahova metoda lečenja ima, za razliku od klasične medicine, holistički pristup lečenju. To znači da se ne posmatraju samo pojedinačni simptomi bolesti, kao u klasičnoj medicine, već se posmatra sveukupnost simptoma a to podrazumeva: mentalno i emotivno stanje, fizičke simptome, pol, starost, obrazovanje, profesiju, uslove života i sl. . Ovaj pristup podrazumeva da je svaki čovek jedinka za sebe i kao takvog ga treba posmatrati i lečiti.

Ova metoda spada u komplementarnu medicinu. To znači da ona ne isključuje ostale metode. Može se koristiti samostalno ili u kombinaciji sa drugim metodama. Ovo proističe iz činjenice da cvetni lekovi ne ometaju već započeto lečenje, niti menjaju dejstvo drugih lekova.

Bahove cvetne lekove možemo koristiti preventivno kako bismo sprečili nastanak oboljenja. Npr. Rescue remedy se može koristiti kada smo izloženi velikom stresu i tako neutralisati štetne posledice po organizam, takođe, osoba koja puno radi i ne odustaje od posla cak i kada oseća da je na izmaku snage može koristiti Oak (hrast) da se nebi potpuno slomila i pala u postelju i sl.
Takođe, ovi lekovi se mogu koristiti i terapijski, kada je neka bolest već ispoljena i to samostalno ili u kombinaciji sa drugim metodama lečenja. Tada se najčešće daje kombinacija lekova kako bismo pokrili sve aspekte bolesti.

I na kraju, ovi lekovi se mogu koristiti i u procesu rehabilitacije. Tako će proces potpunog ozdravljenja i oporavka od bolesti biti brži i efikasniji. Npr. ako je osoba potpuno iscrpljena od bolesti, bilo fizički ili psihički, može uzimati maslinu (Olive), ili ako se osoba sporo i teško oporavlja od bolesti, nema snage ali ni volje za to, može da uzima kičicu (Centaury) i sl.

Karakteristike preparata

Osamdesetogodišnja upotreba ovih preparata širom sveta, daje nam ogromno kliničko iskustvo, na osnovu koga sa sigurnošću tvrdimo sledeće o Bahovim kapima:

  • Nemaju kontraindikacija, mogu da ga koriste čak i bebe, trudnice, mame dojilje, vrlo stari ili bolešću vrlo iscrpljeni ljudi.
  • Efikasni su za otklanjanje emotivne i fizičke patnje.
  • Jednako su efikasni za lecenje i negovanje svih zivotinja (veterinarstvo) kao i biljaka (botanika).
  • Efikasni za sticanje karakteristika koje poboljsavaju kvalitet nase svakodnevnice (tolerancija, koncentracija. . .).
  • Nema uzgrednih nezeljenih dejstava.
  • Njihova primena ne iskljucuje upotrebu druge vrste lekova.
  • Lek ne moze da se predozira.
  • Nenasilna primena leka. Lek nakapamo ispod jezika, ili utrljavamo iza uva (bebe, onesvesceni ljudi), nakapljemo na dlan (bebe), u čašu vode, u sok, vruću supu ili kafu...
  • Nije potrebno verovati u dejstvo ovih kapi da bi one delovale, jer su kapi efikasne i kada se primene na čoveka koji je u nesvesnom stanju, efikasne su kada ih dajemo bebama, životinjama ali i kada ih damo biljkama. Svi ovi korisnici nemaju nikakav prethodni stav o leku.
  • Nisu osetljivi na spoljne uticaje (zračenja, mobilne telefone, mirise, svetlost, rendgenske aparate na aerodromima...) pa je čuvanje jednostavno.

Broj preparata u flašici

Broj preparata u upotrebnoj flašici moze biti različit jer stavljamo onoliko preparata koliko je potrebno da pokrijemo sve vidljive aspekte trenutnog stanja pacijenta. Može biti samo jedan ili maksimalno sedam različitih preparata. Sedam lekova je optimalno i dovoljno. Nije preporučljivo staviti više od sedam lekova u jednu bočicu jer je to previše informacija pa bi to moglo da blokira dejstvo nekih od preparata u kombinaciji. Takođe, nisu sve osobe spremne na radikalne promene pa se mogu aktivirati mehanizmi odbrane koji ce kočiti mehanizam promena kod tih osoba. Sve to može dovesti do zamagljenja slike stanja pacijenta, a naravno i do loših rezultata u terapiji. Dr. Bach je stavio devet preparata u jednu bočicu samo dva puta.

Ružica Ristović, Bahov praktičar

Kako do bahovih kapi?

Na ovom sajtu možete naći spisak praktičara Bahovog sistema sa kojima možete ostvariti lični kontakt. Nakon intervjua bahov praktičar će vam predložiti koji preparati bi bili dobra podrška da se eliminišu vaša negativna emotivna stanja ili da se podrže započete promene. Obrazložiće vam kako svaki od izabranih preparata „radi“, šta možete da očekujete i naravno, predložiće i adekvatnu dozu, što je jako bitno. Detaljnije informacije zašto je potreban intervju i šta su bitne teme takvog intervjua naći ćete u našem časopisu „Bahove Cvetne Kapi“, koji besplatno možete da preuzmete sa ovog sajta.

Kontaktirajte najbližeg praktičara Časopis „Bahove Cvetne Kapi“

Udruženje se ograđuje od svih koji, umesto intervjua, koriste upitnik, visak ili bilo koji drugi rekvizit.

Ko je bio dr. Bah?

dr. BahDr. Edvard Bah, lekar internista, bakteriolog, patolog i homeopata, je rođen 1886. god u Moseliju, pored Birmingena. Studije medicine je upisao 1906. god. a diplomirao 1912. god na Univerzitetu u Londonu. Mladi lekar je mislio da je tradicionalna medicina previše usmerena na fizičke simptome koji su samo vidljivi i nametljivi delovi celine ličnosti. Detaljnije...

Urgentne situacije

Rescue RemedyRescue Remedy - Preparat prve pomoći - Spasitelj. Verovatno najpoznatiji među Bahovim cvetnim preparatima, Rescue je preparat za: urgentne situacije, za sve situacije kada je potrebno ostati pribran, za sve situacije koje preplavljuju, za iznenadne krize i vanredne situacije, sjajna podrška za sve vrste svakodnevnih kriza, iznenadnih događaja... Detaljnije...

Karakteristike metode

LogoPreduslov za kvalitetan i zdrav život je, pre svega, mentalno zdravlje. Dr Bah je smatrao da do nezadovoljstva i bolesti dolazi usled udaljavanja čoveka od sopstvene prirode, od onoga što on stvarno jeste. Kada živimo onako kako se od nas očekuje, to često može biti u suprotnosti sa nama samima, sa našim autentičnim JA... Detaljnije...