Iskustvo praktičara

Objavljeno pod Primeri iz prakse

Devojka stara 23 godine, izbegla u Srbiju. Postoji vise traumatskih događaja vezanih za ratna zbivanja. Zbog depresivnog neraspoloženja i ne snalaženja u novoj sredini obratila se psihijatru. Dobila antidepresiv i koristi ga već 8 godina. Po Bahove kapi došla je da bi se „skinula“ sa antidepresiva. Da jednu terapiju postepeno zameni drugom zbog negativnih efekata antidepresiva koje je sve teže podnosila.Osim neraspoloženja pojavili su se i napadi anksioznosti (strepnje) koji su dodatno komplikovali kvalitet njenog svakodnevnog života.

Nakon intervjua Bahov praktičar daje joj kombinaciju lekova (u jednoj flašici) kao bi joj pomogao da eliminiše osećaj krivice, opsedajuće brižne misli, preplavljujuću tugu i obeshrabrenost i da joj podrži samopouzdanje i pomogne da se što bolje uklopi u sredinu u kojoj je sada živela i radila. Kontrolni pregled bio je posle četiri nedelje uzimanja ove kombinacije bahovih kapi. Klijent je pokazao sledeće rezultate: straha još ima, ali nije tako preplavljujući i nije van kontrole, klijent lakše podnosi lekove koje je psihijatar prepisao i na kontrolnom psihijatrijskom pregledu lekar je smanjio dozu antidepresiva na dva puta na dan po pola tablete. Traume rata klijent lakše podnosi, opsedajuće misli slabo su prisutne i ima dobar san. Osećaja krivice nema, potpuno je iščezao. Terapija je u toku.