Reč predsednice

Udruženje postoji sa ciljem unapređenja rada praktičara te zajedničkog nastojanja da se šira javnost upozna sa metodom dr. Edwarda Bach-a.
Naše razmišljanje o čovjeku je svakako holističko, ali se prije svega i jedino bavimo negativnim emotivnim i mentalnim stanjima.

Svi mi, dopalo nam se to ili ne, živimo svoja uvjerenja. Na osnovu njih nastaju misli i osjećanja koja kreiraju naš život! Ukoliko nam se kreacija ne dopada, ne bi trebalo kriviti ogledalo.
Zapravo ne bi trebalo kriviti nikoga i ništa. Trebalo bi raditi na sebi, a jedna od mogućnosti je svakako upotreba Bach-ovih cvijetnih esencija. Uz pomoć praktičara, tokom procesa, nastoji se postići harmonizacija sa samim sobom i sklad sa okolinom. To je osnovni preduslov ličnog zadovoljstva i života ispunjenog izazovima. Samo od nas, od našeg doživljaja zavisi da li je neka situacija problem ili izazov.
Život nam često siječe granu za koju se snažno držimo kako bismo postali svjesni da imamo krila!

Za vaše i sveopšte dobro, iskreno,
Vesna Krdžalić