Novi termini kurseva

Bazični kurs o metodi dr Baha i bahovim kapima ove godine počinje 13-og oktobra. Susreti se odrzavajusubotom, od 16-20h, jednom mesecno Posle svakog tog mesecnog susreta dobija se domaći zadatak u pisanoj formi koji nosite sa sobom kući. Zadaci su uvek rekapitulacija onoga sto smo radili tog susreta. Uradjene zadatke doneli biste sa sobom na naredni susret, a sa tog susreta poneli kuci novi domaci zadatak. Poslednji susret u nizu, peti po redu, je rekapitulacija svega sto smo radili prethodnih 4 meseca. To je ispit u pisanoj formi.

Bazični kurs u Hrvatskoj počinje u novembru, 16.11.2012.

Više informacija o strukturi kursa naći ćete u rubrici "Edukacija".