Bahov preparat - Scleranthus

Objavljeno pod Primeri iz prakse

Tokom svoje prakse uverila sam se u delotvornost esencije skleranthus. Koristila sam ga lično i preporučivala klijentkinjama koje su imale problem sa čestom promenom raspoloženja naglom i bez vidljivog uzroka, osobama koje su se mučile i dvoumile kada su u stituaciji da naprave izbor, osobama koje su neodlučne, nesigurne, koje oklevaju, nemaju ravnotežu. Fizičke manifestacije ogledale su se u bolnim menstruacijama sa veoma izraženim PMS-om u vidu bolnih grudi, napetosti, neraspoloženja kao i neredovnih menstrualnih ciklusa, produženih ciklusa ili tamnih mrlja u sredini ciklusa. Neke klijentkinje su imale dijagnostikovan poremećaj menstualnog ciklusa hormonskog uzroka.

Uzimanjem ove esencije postigli smo brojne pozitivne efekte. Odlučniji smo, lakše donosimo odluke i pravimo izbore.U stanju smo da stanemo iza svoje odluke i da budemo odgovorniji za svoje ponašanje. Rasploženje je konstantnije i nema bezrazložnih i naglih promena. Osećamo se sigurnije, staloženije i smirenije. Povoljan uticaj se oseća i fizički u smislu smanjenja ili izostajanja PMS simptoma, izostajanja tamnih mrlja i redovnijim ciklusima.

Jednostavno korišćenje, prirodno poreklo i brojni pozitivni efekti razlog su zašto smatram da je ova esencija ponekad potrebna svakoj ženi.