O Udruženju

Osnivačka skupština ovog udruženja bila je 7. aprila 2008. god. sa ciljem da promoviše upotrebu Bahove metode svima koji se profesionalno bave lečenjem dece i odraslih kao i za samolečenje. Osnivači Uduženja su svršeni Bahovi Praktičari kao i studenti advance level obuke.

Počinjemo sa izdavanjem 3-mesečnog Biltena, u elektronskoj formi. Naše Udruženje je otvoreno za svaki vid saradnje i razmene informacija sa ljudima zainteresovanim za ovakav vid tretmana kao i sa drugim Udruženjima koja promovišu različite medicinske metode i tehnike. 

Podaci udruženja:

Sedište udruženja
Dalmatinska 73, Beograd
Tel:+381 11 329 14 90
Mob:+381 62 818 38 80

Predsednik udruženja
Vesna Stojanović
Mob 064 615 96 50

PIB: 105972987
Mat. br.: 17746235
Delatnost udruženja: 9499
Tek. rač.: 205-143304-80

Udruženje ima:

  • Kodeks, na koji se obavezuju svi Bahovi praktičari širom sveta
  • Registar praktičara
  • Superviziju tek svršenim praktičarima
  • Kontinuiranu edukaciju

Udruženje direktno sarađuje i sa školom koja kontinuirano edukuje zainteresovane o primeni Bahove Metode u preveniranju, lečenju i rehabilitaciji.

Baner